Afdækkerskak Skak på en vulkaniseringsarbejdsplads.

Aljechin-kanon Farligt våben i forkerte hænder. Kaldes også Tykke Bertha.

Balance Noget mange gerne vil forskubbe.

Binding Den bedste B. er en KrydsB (s.d.).

Biskop Elefant i forklædning.

Blodtab Årsag til at slutte et parti.

Blokade Terapeutisk begreb.

Bonde Lollik.

Bondeforvandling Følge af affolkningen af landbruget.

Bondekæde Partiet Venstre.

Bondemajoritet Noget, der forhåbentlig aldrig opstår!

Bondeskak Lokal fynsk variant af spillet.

Bondestorm noget, man skal tage sig i agt for!

Bondeøer Fyn og Lolland.

Butikslukning Generende for aktive spillere - knap så udbredt som følge af de stadig hyppigere dispensationer fra lukkeloven.

Børneskak Juniorturnering.

Centralisering Leninistisk tese.

Centrum Sted til højre for midten.

Dame Farlig figur! Spændende, men meget magtfuld og helt uberegnelig!

Den gale randbonde Se "Gale randbonde, den".

Dobbeltbonde Mutant.

Dobbeltskak Skak for 4 pers.

Dronning Anakronisme.

Dronningefløjen Del af Amalienborg.

Elefant Vent med den slags til efter partiet!

En passant Meget besynderligt fænomen!!

Evig skak Se trøsteskak.

Forvandlingsfelt Felt, der skifter farve, når man slikker på det.

Fredspiben Tændes af og til for at genere modspilleren. Kan undgås ved at tilmelde sig som ikkeryger.

Fribonde Sjældenhed før 1788 (stavnsbåndets ophævelse).

FTSADPOKS Forbundet Til Snarlig Afhjælpning af Danske Politikeres Opportunisme og Kortsynede Strategier. Foreningen nedlagt, da opgaven synede håbløs!

Gaffel Brug af våben kræver skriftlig tilladelse fra turneringslederen.

Gale randbonde, den Øgenavn for Anders Fogh Rasmussen.

Gambit Skørt mineral. Kan være farligt at berøre.

Gryf Skakbrik.

Græshoppe Skakbrik.

Halvtredstræksreglen Regel, der påbyder stormestre at udføre mindst 50 træk, inden der tilbydes remis. Regelen er endnu ikke indført.

Halvåben linie Envejs telekommunikation.

Hest Konstruktion af træ beregnet til tortur.

Idiotmat Også kaldet mat-i-4. D.s.s. københavnermat (s.d.).

Isoleret bonde Landmand, der ikke er medlem af partiet Venstre.

J'adoube Fransk ord  

Jeg tilbyder remis Prøv at skrive det i en sms. (...med ordbogen slået til!)

Kombination Fremmedord.

Konge Svækling.

Kongeangreb Angreb med kongen (s.d.).

Kongefløjen Højre side af et teater, set fra scenen.

Korrespondanceskak Københavnsk lynskak.

Krydsbinding Særlig måde at snøre sine skakstøvler.

K-skak Skak for kvinder. Mindre udbredt efter nedlæggelsen af Ftsadpoks (s.d.).

Kvalt mat Død sømand.

Københavnermat Sømand fra denne by (se også idiotmat).

Lange Maren Dronning-løber-Batteri.

ligefarvede løbere Eg. ligfarvede l. Slang for hvide løbere, der anvendes ved uhøjtidelige besøg (i modsætning til de røde løbere, der rulles ud ved statsbesøg).

Linie Busforbindelse.

Liniespærring Velkendt telekommunikationsfænomen i disse edb-tider.

Lynskak Det giver en særlig atmosfære at spille skak i tordenvejr.

Løber En slags elefant (s.d.).

Løberen og den gale randbonde Farce med komikeren Rowan Atkinson. Filmen skildrer en statsministers vanskeligheder med et rødt gulvtæppe under et statsbesøg.

Mat Sømand.

Mat-i-bunden Sømand, der som straf for en forseelse er indespærret i skibets lastrum.

Match Engelsk tændstik.

Mellemskak Skak spillet af middelgode spillere.

Midtspil Politiske intriger i forbindelse med forlig "hen over midten".

Monrad Fader til et særligt kortspil, Monrad-rundekort (s.d.).

Monrad-rundekort. Kedeligt kortspil for en eller flere personer. Meget udbredt, da reglerne er simple.

Natrytter Skakbrik. Ogs. Medlem af rockerklubben Night Riders.

Offer D.s.s. blot. Man bør blote før vigtige matcher.

8. række Rækken lige efter 7. række (s.d.). D.s.s. Mat-i-bunden (s.d.).

Parti Del af match (s.d.).

Pat Noget børn og barnlige sjæle kan falde til.

Pølseremis Tysk skaktradition.

Randbonde Yderliggående venstremand.

Remis Fransk ord.

Remistilbud Tilbud om fransk.

Rislund Har ikke noget med den Monrad at gøre.

Rokade Statsministerpanikreaktion.

Rørt brik Brik der undgik at blive ofret.

Række Område af et skakbræt.

Skak Triumferende udbrud (Betydning uvis).

Skakmat Skakspillende sømand.

Skakur Færøsk stormester.

Slutspil Bridgeudtryk.

Springer D.s.s. hest (s.d.).

Stormester Kælenavn for den Estiske skakspiller Paul Keres, der ofte stormede modstanderens kongestilling.

Strategi Fremmedord.

7. række kommer lige før 8. række (s.d.).

Taktik Sådan siger urene i Kina.

Tempo Skakbegreb!!!

Teori Praksis.

Tidnød Uspiselig frugt.

Tidnødsnarkoman Person, der er afhængig af tidnød (s.d.).

Tidsoverskridelse Science fiction-begreb.

Trækgentagelse Slow motion.

Trækomstilling Når man lukker et vindue og åbner et andet.

Træktvang Når modstanderen insisterer på at spille for åbne vinduer.

Trøsteskak Last på linie med trøstespisning.

Tårn Mobil bygning.

Udvikling Et begreb, der ofte fejlagtigt sættes synonymt med afvikling! (af bl.a. off. transport, off. virksomhed, borgerrettigheder, forsk. goder, national selvstændighed m.v.).

Uligefarvede løbere En hvid og en sort løber. Det er en klar remisfaktor, hvis begge spillere har en løber (se også ligefarvede løbere).

Ventetræk Træk i venteværelser.

Åben linie Buslinie, der endnu ikke er sparet væk.

Åbning Start på turnering.

Åbningsrepertoire Lager af forskellige taler til åbningshøjtideligheder.

Åbningsspil Det første parti i en turnering.

 

 

 
 
     
  laubjerno.dk er designet og vedligeholdt af Lau Bjerno. Sidst opdateret 29. april 2010